Hyppää sisältöön

Kiertotalouslaitoshankkeissa tarvitaan elinkaariajattelua

Kaikissa kiertotalouslaitoshankkeissa tarvitaan elinkaari- ja liiketoimintanäkökulmaa. Silloin laitos kykenee kattamaan lisäinvestoinnit, joita omaisuuden arvon ylläpito ja kasvattaminen väistämättä vaativat.

Jätehuollon päätehtävä on huolehtia eri jätejakeiden keräyksestä ja lajittelusta, mutta kiertotalous ei ole synonyymi kierrätystaloudelle. Kiertotalouslaitoksen ideana on luoda raaka-aineelle tai luonnonvaroille mahdollisimman paljon arvoa. Toiminta on kestävämmällä pohjalla, jos jo laitoksen kehitysvaiheessa kysytään, mihin laitokselta lähtevää tuotetta tulevaisuudessa käytetään ja kuka sitä ostaa.

Liiketoimintalähtöisyys luo arvoa myös julkisella sektorilla. Ainoa tapa luoda pääomainvestoinnille kestävää arvoa on se, että kiinnittää huomiota tulevaisuuden skenaarioihin. Siksi elinkaariajattelussa ei keskitytä vain tämän hetken tilanteeseen vaan siihen, miten toimintaa voidaan tulevaisuudessa päivittää ja laajentaa. Miten ulos myytävän tuotteen hinta, kysyntä tai markkina muuttuu? Miten käy alan regulaation? Minkälaisia mahdollisuuksia tuotannon sivuvirrat tarjoavat?

Kiertotalouslaitoksen koko elinkaaren aikaisten riskien arvioiminen ja mahdollisuuksien havaitseminen vaatii laajaa kokemusta teollisuuslaitoshankkeista eri sektoreilla. Silloin pystytään huomaamaan mahdollisia kehityskulkuja ja mahdollisuuksia myös jakeissa, joilla ei ole arvoa tällä hetkellä.

Elinkaariajattelun on oltava syvällä toimintakulttuurissa aina kiertotalouslaitoksen suunnittelusta toteutukseen ja käytönaikaiseen omaisuudenhallintaan. On keskityttävä laitoksen koko elinkaaren arvontuottoon. Onhan myös julkisten toimijoiden tavoitteena varmistaa edulliset kustannukset yhteiskunnalle ja kuntalaisille. Tuottamattomia investointeja ei kannata tehdä!

Lopuksi haluaisin esittää kysymyksen. Voisiko allianssimalli olla ratkaisu kierrätyslaitoksen toteuttamiseen usein käytettyjen kokonaisvastuutoimitusten sijaan? Allianssissa kaikilla osapuolilla on paremmat mahdollisuudet vaikuttaa tavoitteisiin jo investoinnin määrittelyvaiheessa. Eri sidosryhmien yhteistyöllä arvoketjuihin luodaan parasta arvoa ja elinkaaren kestäviä lenkkejä.


Haluaisitko kirjoittaa blogin tälle paikalle? Liity Jätehuoltoyhdistyksen yhteisöjäseneksi vuodelle 2020 ja ota yhteyttä tiedotus@jatahuoltoyhdistys.fi.