Hyppää sisältöön

JHY jakaa stipendejä

Jätehuoltoyhdistys edistää  jätehuoltoon ja materiaalien tehokkaampaan hyötykäyttöön kytkeytyvää tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä lisää tutkimusten näkyvyyttä jakamalla stipendejä.

Rahoitusta myönnetään ensisijaisesti sellaisten perus- ja jatkotutkintojen opinnäytetöiden laatimiseen, joille Jätehuoltoyhdistyksen rahoitus on selkeästi tarpeen. Lisäksi stipendihakemuksia arvioidaan seuraavien neljän kriteerin valossa:

  • Ajankohtaisuus; työssä etsitään ratkaisuja johonkin ajankohtaiseen jätteisiin ja/tai materiaalivirtoihin liittyvään ongelmaan tai tuodaan uusia näkökulmia vallitsevaan tieteelliseen tai poliittiseen keskusteluun tai päätöksentekoon
  • Uutuusarvo; työssä tutkitaan, sovelletaan tai kehitetään uudenlaisia ja innovatiivisia käsittely- tai hyödyntämistapoja, uusioraaka-aineita, tutkimusmenetelmiä tms. ideoita
  • Vaikuttavuus; työssä tutkittavien jäte-/materiaalivirtojen volyymi on suuri, niiden liiketoiminnallinen, luonnonvara- tai kierrätysarvo on merkittävä, työssä ratkaistaan vaarallisista jätteistä aiheutuvia haittoja tai työ edesauttaa uusien työpaikkojen syntymistä cleantech-toimialalle.
  • Strategisten tavoitteiden tukeminen; työssä tuotetaan perustietoa liittyen ajankohtaisiin strategisiin tavoitteisiin kuten jätteiden ja uusiomateriaalien kestävä käyttö kiertotaloudessa ja kierrätys- tms. hyödyntämistavoitteiden saavuttaminen.

Stipendien hakuaika on jatkuva. JHY:n hallitus päättää kokouksissaan stipendien myöntämisestä ja suuruudesta tapauskohtaisesti. Tiiviistä hakemuksesta tulee käydä ilmi työn tavoitteet, toteutussuunnitelma, menetelmät, muu rahoitus ja rahoittajat ja aikataulu. Lisäksi olisi hyvä mainita suosittelija. Stipendin saaneiden toivotaan kirjoittavan työnsä tuloksista artikkelin jätehuoltoyhdistyksen JätePlus-lehteen.

Stipendiä haetaan täyttämällä hakemuslomake, joka toimitetaan mahdollisine liitteineen osoitteeseen sihteeri@jatehuoltoyhdistys.fi.

Liity Jätehuoltoyhdistyksen jäseneksi vuodelle 2021

Saat muun muassa edullisemman osallistumismaksun lokakuun Jätehuoltopäiville.

Lue lisää jäsenyydestä ja liity kiertotalouden osaajien yhteisöön!