Hyppää sisältöön

Romukauppias on moderni kiertotalouden ammattilainen

”Me saamme maailman riittämään” on Romukauppiaiden liiton uuden strategian ydin. Lanseerasimme strategian viime vuonna ja tiivistimme yhteen lauseeseen, mitä jäsenemme ovat edustaneet yritysten ensimetreiltä alkaen: materiaalin talteenottoa ja jalostamista uusioraaka-aineeksi. Jäte ei sanana sovi romukauppiaan suuhun, mutta romukauppias ja kiertotalous kuuluvat kyllä yhteen. 

Mielikuvat romukauppiaista istuvat kuitenkin lujassa, ja liiton perustehtäviin kuuluu alan arvostuksen nostaminen. Romukauppiaiden joukkoon kuuluu pieniä perheyrityksiä ja laajalle levinneitä suuria toimijoita, ja ne ovat kaikki merkittäviä tekijöitä suomalaisessa kiertotaloudessa.

Teräs ja alumiini ovat keskeisiä materiaaleja ilmastonmuutoksen torjunnassa, ja romukauppias onkin tärkeä tekijä hiilineutraalin Euroopan rakentamisessa. Tuotteiden ja materiaalien arvon ylläpitoon ja hyödyntämiseen tarvitaan toimijoiden välistä yhteistyötä. Romukauppiaille tärkein yhteistyöverkosto löytyy sulattavasta teollisuudesta. 

Haasteitakin alalta löytyy. Tuotteet ovat yhä monimutkaisempia ja sisältävät kasvavan joukon erilaisia materiaaleja. Lisäksi sähköakkujen kierrätys tuo romukauppiaiden työhön uusia vaaratekijöitä. Harvinaisten maametallien talteenottoakaan ei ole vielä pystytty ratkaisemaan taloudellisesti kannattavalla tavalla.

Romukauppiaat ovat vuosikymmenten varrella kohdanneet monenmoisia haasteita, ja onnistuneet ne ratkaisemaan. Niin tapahtuu varmasti myös nykyisten haasteiden kanssa. 

Tulevaisuudessa moderni romukauppias hyödyntää toiminnassaan kiertotalouden luomaa myönteistä mielikuvaa, vastaa lainsäädännön haasteisiin ja tuottaa laadukkaita uusioraaka-aineita. Perheyritysten sukupolvelta toiselle siirtynyt osaaminen ja uusien sukupolvien uudet ajatukset varmistavat, että ala kehittyy myös tulevaisuudessa.

Syksyllä 2020 julkaistaan Kati Toivasen kirjoittama Suomen Romukauppiaiden liiton historiateos. Siinä eräs 1960-luvulta asti työtä tehnyt romukauppias tiivistää alan kehityksen näin: 

Ykköspaikalla tässä on oltu katsomassa muutosta yhteiskunnassa. On kiva tietää ja tuntea, ettei olla tehty turhaa työtä. Ennen oltiin pakollinen kuvio, siivottiin muiden jälkiä. Nykyisin meitä arvostetaan, olemme tärkeä lenkki koko (kierrätys)projektissa. Ja aina voi tehostaa keräystä lisää”.  

Onko sinunkin aika päivittää tietosi ja mielikuvasi nykyajan romukauppiaasta? Tervetuloa tutustumaan toimintaamme!