Hyppää sisältöön

Hanke etsii kiertotalouden indikaattoreita vesi- ja jätevesisektorille

LUT-yliopisto on mukana MonGOS-hankkeessa, jossa yhdistyvät tutkimus- ja koulutusyhteistyö, kertovat Ivan Deviatkin ja Mika Horttanainen.

Yksi Euroopan Unionin ”Green Deal”-strategian tavoite on saavuttaa ilmastoneutraalius vuoteen 2050 mennessä ja irrottaa sen talouden kasvu resurssien käytöstä. Vesi on yksi strategian painopisteistä, mutta mitä ei voi mitata, ei kuitenkaan pystytä hallitsemaan. Tällä hetkellä käytetyt kiertotalousindikaattorit eivät koske vesi- ja jätevesialaan liittyviä kiertotalousmahdollisuuksia.

Tämä vesi- ja jätevesialan indikaattorien puute oli kulmakivi MonGOS-hankkeessa, jonka yksi kumppani on LUT-yliopisto. Hankkeen tavoitteena on kehittää kiertotalouden monitorointijärjestelmää vesi- ja jätevesialalle.

MonGOS-hanke ei ole kuitenkaan tyypillinen tutkimushanke, jossa etsitään tutkimusryhmittäin ratkaisuja asetettuihin ongelmiin, vaan tässä hankkeessa kaikki tehtävät pyritään tekemään yhteistyössä hankepartnereiden kesken aina kestävyysindikaattoreiden kehittämisestä tiedon jakamiseen asti.

Marraskuussa 2021 projektissa järjestettiin talvikoulu Krakovassa, Puolassa. Koulussa opiskelijoita haastettiin kehittämään paikalliselle jätevesipuhdistamolle kiertotalousstrategioita, jotka keskittyvät materiaaleihin, energiaan, yhteiskuntaan ja ympäristöön. Seuraava intensiivikurssi on tulossa kesäkuun alussa, jota seuraa päätöskonferenssi kesäkuun lopussa. Mukaan voi ilmoittautua MonGOS-hankkeen verkkosivuilla.

Toinen esimerkki yhteistyöstä on Journal of Environmental Management -lehdessä julkaistu artikkeli, jossa kehitettiin resurssien hyödyntämisen ja kiertotalouden mittaamisen indikaattoreita jätevesialalle. Työ liittyy läheisesti Suomen Akatemian rahoittamaan toiseen käynnissä olevaan tutkimushankkeeseen typen talteenotosta jätevesistä.

MonGOS-hankkeessa yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla tutkimus- ja koulutusyhteistyö viiden eurooppalaisen yliopiston ja tutkimuslaitoksen välillä. Vesialan sisällyttäminen kiertotalouden kehittämiseen on tärkeää, ja se vaatii vielä paljon työtä.

Lue lisää:

MonGOS-hankkeen kotisivut 

Tutkijaryhmän artikkeli Indicators for resource recovery monitoring within the circular economy model implementation in the wastewater sector (Journal of Environmental Management 304, 2022) 

Liity Jätehuoltoyhdistyksen jäseneksi

Saat muun muassa edullisemman osallistumismaksun lokakuun Jätehuoltopäiville!

Lue lisää jäsenyydestä ja liity kiertotalouden osaajien yhteisöön!