Hyppää sisältöön

Jätehuolto satamissa suojelee Itämerta

Itämerellä liikennöi päivittäin noin 2 000 laivaa, joista 95 prosenttia on rahtialuksia. Näillä aluksilla seilaa arviolta 25 000 miehistön jäsentä, joiden tuottama harmaa vesi, käsitelty musta vesi ja ruokajäte voidaan laillisesti purkaa Itämereen. 

Suomen satamissa asioi vuosittain noin 35 000 laivaa. Laivan satamakäynnin aikana laivalta puretaan monenlaisia jätteitä: tavallisimpien jätelajien lisäksi esimerkiksi öljyisiä jätteitä sekä ruumien ja tankkien pesuvesiä. Osa näistä on jätteitä, joiden purku mereen on kiellettyä eli jätteenkäsittely maissa on ainoa vaihtoehto. 

Mereen voi laillisesti purkaa laivalla syntyviä talousvesiä eli harmaata vettä, käsiteltyjä käymäläjätevesiä eli mustaa vettä sekä hienonnettua ruokajätettä. Baltic Sea Action Groupin tekemän kyselytutkimuksen mukaan jopa kaksi kolmesta rahtialuksesta ilmoitti purkaneensa näitä jätelajeja mereen ennen saapumistaan Suomen satamaan.

Vastuullinen tapa käyttöön

Vastuulliset toimijat, kuten Suomen, Ruotsin ja Viron välillä liikennöivät autolautat jättävät jo nyt kaiken jätteen maihin. Haaste on saada sama vastuullinen tapa leviämään myös muille Itämerellä liikennöiville aluksille, niin rahtilaivoille kuin kansainvälisille risteilyaluksillekin.

Itämeren suurin ongelma on ravinnekuormituksen aiheuttama rehevöityminen, jota ilmastonmuutos voimistaa. Ravinnepäästöt laivoista ovat laillisia, mutta haitallisia, sillä jätevesien mukana Itämereen päätyy ravinteiden lisäksi bakteereja ja mikromuoveja. Baltic Sea Action Group etsii keinoja, joilla jätteiden purku maihin tehtäisiin laivoille mahdollisimman helpoksi ja houkuttelevaksi. Parhaiden käytäntöjen löytäminen vaatii vapaaehtoisia toimia ja yhteistyötä yritysten, viranomaisten, tutkijoiden ja muiden sidosryhmien kesken.

Merenkulku tarvitsee jätealan kumppaneita

Satamissa tapahtuva jätehuolto on osa ketjua, joka alkaa laivalta ja päättyy jätteiden hyötykäyttöön maissa. Toimiva jätehuolto ja satamissa tapahtuva yhteistyö vaikuttavat osaltaan siihen, että jätteet päätyvät Itämeren sijasta asianmukaisesti kiertoon. Merenkulku tarvitsee myös jätealan kumppaneita toimiakseen vastuullisesti.

BSAG kuulee mielellään jätehuollon asiantuntijoita siitä, miten maissa voitaisiin vaikuttaa merellä syntyvien jätevirtojen käsittelyyn. Lisätietoa hankkeesta löytyy osoitteesta: https://www.bsag.fi/merenkulku

Kuulemisiin!

Liity Jätehuoltoyhdistyksen jäseneksi

Saat muun muassa edullisemman osallistumismaksun lokakuun Jätehuoltopäiville!

Lue lisää jäsenyydestä ja liity kiertotalouden osaajien yhteisöön!