Hyppää sisältöön

Kaatopaikan karttajat: Uusia jätelajikkeita ja toimintaa ulkomaille

Oulun Energia aikoo kasvattaa liikevaihtoaan satsaamalla kiertotalouteen. Uusi lajittelulaitos kolminkertaistaa kierrättämisen ja hyötykäytön.

Teksti Anne Ignatius

Miten Oulun Energia kehittyy lähitulevaisuudessa, kiertotalouspäällikkö Heikki Harju-Autti?

Meillä on jo nyt korkea kierrätys- ja energian hyödynnysaste ja minimoimme polttoon menevän jätteen määrän. Haluamme kuitenkin saada nykyistä enemmän materiaalia kierrätykseen, lisätä hyötykäytön osuutta ja tuoda uusia palveluita jätteentuottajille.

Mitä uusia palveluita kehitätte?

Aiomme esimerkiksi luoda uusia vastaanotettavia jätelajikkeita. Meille voi jatkossa tuoda uusia tuoteryhmiä, kuten esikäsiteltyä rakennusjätettä.

Esimerkiksi kipsi ja villa ovat haasteellisia kierrättää. Muovi ja isot metallit voidaan saada talteen muun jakeen seasta, mutta kipsiä ja villaa ei. Ne murenevat muun jakeen sekaan. Ratkaisu on, että ne erotellaan muusta jakeesta jo rakennustyömaalla.

Mistä olet työssäsi erityisen ylpeä?

Vastavalmistuneesta lajittelulaitoksestamme. Se on mekaaninen laitos, jossa lajitellaan Pohjois-Suomen rakennus-, kauppa-, teollisuus- ja purkujätteet.

Lajittelulaitos ei ole sinänsä ainutlaatuinen Suomessa, mutta se on, missä mittakaavassa se toimii. Käsittelemme monenlaisia jakeita korkealla kierrätys- ja hyödynnysasteella. Väitän, että laitoksemme on Suomen modernein.

Suuri osa meille tuodusta jätteestä menee hyötykäyttöön, kierrätykseen ja kierrätyspolttoaineen raaka-aineeksi. Ennen laitosta saimme 20 prosenttia kierrätysmateriaaleista hyötykäyttöön, nyt 60 prosenttia.

Miten kehitätte toimintaanne tulevaisuudessa?

Haluamme kasvattaa liiketoimintaamme laajentumalla energiatoiminnasta kohti kiertotalouteen liittyviä toimintoja.

Kierrätysmateriaalit kiinnostavat meitä. Seuraamme silmät auki, mihin päin materiaalit liikkuvat. Tarkoituksemme on laajentaa toimintaamme koko Pohjois-Suomeen ja myös valtakunnan rajojen yli. Suunnitelmamme on tuoda tai viedä raaka-ainetta tai perustaa laitoksia ulkomaille.

Pohjoismaat olisi luonteva paikka aloittaa, mutta mikä tahansa EU:n maa on mahdollinen, jos markkinoilla on tilaa ja meillä ratkaisuja.

Mikä on tulevaisuuden kierrätysraaka-aine?

Muovista puhutaan nyt paljon. Se on tärkeää, mutta öljypohjaisesta materiaalista pitää päästä irti. Myös lähtömateriaalien pitää olla kestävästi tuotettua.

Näkisin, että suurinta kasvua on erilaisissa puupohjaisissa raaka-aineissa. Ne pitää saada kiertämään mahdollisimman monta kertaa.