Hyppää sisältöön

Opinnäytetyö: Satamien jätehuoltoa tulisi yhtenäistää

Hämeen ammattikorkeakouluun tehdyssä opinnäytetyössä perehdyttiin satamien jätehuoltoon. Työssä selvisi, että jätehuollon tasoissa on eroja satamien välillä ja että satamahenkilöstön jätehuollon perehdytystä on lisättävä.

Teksti Mira Prykhodko

Kesällä 2021 astui voimaan päivitetty merenkulun ympäristönsuojelulaki, jonka mukaan satamia velvoitetaan muun muassa tehostamaan jätteiden erilliskeräystä ja tarkentamaan jätehuoltosuunnitelmien sisältöä.  Lainsäädännön muutoksilla pyritään ehkäisemään merten roskaantumista ja ohjaamaan jätteitä satamien vastaanottolaitteistoihin entistä tehokkaammin, jolloin myös EU:n asettamat kierrätystavoitteet ovat helpommin saavutettavissa. 

Syksyllä 2021 tehdyn opinnäytetyön osana toteutettiin kysely satamien jätehuollosta ja jätehuolto-osaamisesta. Kyselystä käy ilmi, että jätehuoltosuunnitelmaa käytetään laajasti osana satamahenkilöstön jätehuollon perehdytystä ja erilliskeräys on varsin vaihtelevalla tasolla eri satamien välillä. 

Käyttäjiä palveleva suunnitelma

Jätehuoltosuunnitelmat ovat tärkeä työkalu satamien arjessa jätehuollon toiminnan ohjauksessa, sillä tällä hetkellä jätehuoltosuunnitelmia käytetään laajasti satamahenkilöstön perehdytyksen työkaluna. Lisäksi jätehuoltosuunnitelmat antavat selkeät ohjeet satamien jätehuollon järjestämiseen. 

Jätehuoltosuunnitelmien avulla pystytään helpommin saavuttamaan kierrätykselle asetetut tavoitteet sekä toteuttamaan lain yleisen velvoitteen mukaista etusijajärjestystä.

Lain velvoitteiden noudattaminen on tärkeää, mutta tärkeässä roolissa on myös se, että jätehuoltosuunnitelma palvelee sen käyttäjiä.

Parhaimmillaan jätehuoltosuunnitelma on käyttäjäystävällinen, visuaalinen ja helposti luettava. Tällä tavoin on mahdollista tehostaa jätehuoltosuunnitelman roolia sataman arjessa ja toisaalta saattaa tieto sataman jätehuoltojärjestelyjen järjestämisestä entistä laajemmalle joukolle sidosryhmiä ja sataman käyttäjiä. 

Jätehuoltosuunnitelman maksimaalinen hyöty voidaan saavuttaa, kun se on laadittu tavoitteelliseksi. Tavoitteellisuuden kautta jatkuva parantaminen ja toiminnan kehittäminen mahdollistuu satamassa. Lisäksi jätehuoltosuunnitelman avulla voidaan kertoa sataman tekemästä ympäristötyöstä tehokkaasti.  

Jätehuolto kaipaa tehostamista

Opinnäytetyössä koottiin yhteen keskeinen satamien jätehuoltoon vaikuttava lainsäädäntö. Lainsäädännön osalta opinnäytetyössä tarkasteltiin tarkemmin merenkulun ympäristönsuojelulakia ja sen uudistuksen mukanaan tuomia muutoksia.

Tutkimuksellisella otteella toteutetun opinnäytetyön osana Opinnäytetyön tilaajana toimi Kierivä Oy. 

Kaupalliset satamat voivat saada opinnäytetyöstä työkaluja satamien jätehuollon ja satamahenkilöstön jätehuolto-osaamisen kehittämiseen. Työkaluvalikoimaan kuuluu esimerkiksi eri kokoisiin satamiin monistettavan prosessin askeleet tehokkaan jätehuoltosuunnitelman laatimiseksi.  Vaikka opinnäytetyössä keskityttiin rahti- ja matkustajasatamien jätehuoltoon, voidaan tuloksia hyödyntää myös huvivenesatamien osalta.

Tulevaisuudessa on tärkeää keskittyä jätehuollon tehostamiseen ja yhtenäistämiseen satamien välillä. Satamahenkilöstöä tulisi lisäksi perehdyttää tarvittavin väliajoin jätehuollon vaatimuksiin. 


Kirjoittajan opinnäytetyö Satamien jätehuollon nykytila ja tulevaisuuden tarpeet valmistui keväällä 2022. Työtään varten hän sai Jätehuoltoyhdistyksen stipendin.

Liity Jätehuoltoyhdistyksen jäseneksi

Saat muun muassa edullisemman osallistumismaksun lokakuun Jätehuoltopäiville!

Lue lisää jäsenyydestä ja liity kiertotalouden osaajien yhteisöön!