Hyppää sisältöön

Jäteautot sähköistyvät

Jätehuollon kuljetuskaluston sähköistämisestä saadaan paljon hyötyä.

Teksi Anne Ignatius Kuva Proventia

Tulevaisuudessa moni jäteauto kulkee sähköllä. Näin veikkaa VTT:n johtava tutkija Juhani Laurikko.

Se on positiivinen visio, koska sähkökäyttöisestä autosta aiheutuu päästöjä vain sen verran kuin sähkön tuottamisesta syntyy. Parhaimmillaan sähkö voi olla lähes päästötöntä. Kuinka nopeasti sähkökäyttö yleistyy, sitä hän ei osaa arvioida.

– Mutta ihan älyttömän kauan siihen ei mene.

Laurikon mukaan sähkömoottori on ihanteellinen voimanlähde jäteautoille. Ne ajavat päivässä lyhyitä matkoja ja usein samaa reittiä, joten akun mitoittaminen on helppoa.

Sähkö tuo jäteautoissa enemmän säästöjä kuin muissa raskaissa ajoneuvoissa. Jäteautoja ajetaan näet tavalla, joka kuluttaa eniten polttoainetta: lyhyt ajo, pysähdys, lyhyt ajo, pysähdys. Dieseliä voi kulua jopa 100 litraa sadalla kilometrillä.

Toistaiseksi sähköjäteautot ovat kalliita ja valmistajia harvassa. Laurikon tiedossa ei ole muita valmistajia kuin Volvo.

Uutta teknologiaa kehitetään jatkuvasti. Yksi vaihtoehto ladattavalle akulle on polttokenno. Auto tankataan vedyllä, josta polttokenno tuottaa sähköä.

– Linja-autoissa tätä on jo kokeiltu varsin laajasti, mutta jäteautoissa se on uutta.

Myös dieselillä ja sähköllä toimiva hybridiauto on mahdollinen.

– Hybridit ovat askel täyssähköisiin päin. Toistaiseksi täyssähköiset ovat kalliimpia, mutta jollain aikavälillä ne maksavat itsensä takaisin.

Hiilidioksidipäästöjen vähentämisen kannalta toiseksi paras vaihtoehto on metaania käyttävä kaasumoottori, etenkin jos metaani valmistetaan biojätteestä.

– Silloin kerätystä jätteestä voidaan valmistaa polttoainetta ja auto kulkee ainakin osittain omavaraisesti, Juhani Laurikko sanoo.

Biokaasulla käyvän raskaan ajoneuvon hiilidioksidipäästöt voivat olla jopa 80 prosenttia pienemmät kuin dieselin. Tosin kaasumoottorin hyötysuhde on huonompi kuin dieselin ja polttoaineen megajouleja kuluu enemmän kuin dieselautossa.

Biokaasun heikkous on jakelu. Jos alueella ei ole kaasuntuotantoa, verkosto pitää luoda alusta asti esimerkiksi yhteistyössä kunnan kanssa tai kaasu pitää tuoda nesteytettynä muualta.

Sähköä on kaikkialla, ja sähköautojen käyttöön voi siirtyä portaittain.

Sähköä voi ladata vaikka vain yhteen autoon. Kaasun tuottaminen ja tankkauksen järjestäminen on isompi asia. Siksi on järkevää, että kaasukäyttöisiä autoja on useita.

Ajoneuvokaluston uusiminen tulee kalliiksi, mutta pitemmän päälle se tuo taloudellista hyötyä. Sen avulla voi myös voittaa tarjouskilpailuja.

Kun kunnat pyrkivät vähentämään hiilidioksidipäästöjä, ne voivat edellyttää palveluntarjoajilta vähä- tai nollapäästöisiä ratkaisuja.

– Vähäpäästöinen auto voi olla kilpailuetu tai jopa vaatimus.

Laurikko uskoo, että EU:n puhtaiden ajoneuvojen direktiivi nopeuttaa sähköautojen yleistymistä ja että valmistajille tulee painetta lisätä tarjontaa.

Direktiivi otetaan Suomessa käyttöön elokuussa 2021.

Hiilidioksidipäästöjen lisäksi autoista syntyy lähipäästöjä. Lähipäästöillä tarkoitetaan pakokaasun sisältämiä typen oksideja ja pienhiukkasia, jotka huonontavat ilmanlaatua ja haittaavat terveyttä.

– Suomessa liikenne aiheuttaa varsin vähän ilmanlaatuongelmia. Puhutaan ihan eri skaalasta kuin esimerkiksi Saksan isoissa kaupungeissa.

Laurikko ei kuitenkaan pidä lähipäästöjä merkityksettöminä. Etenkin pientaloalueella lähipäästöjen haitta-aineet jäävät pihoille leijumaan.

– Lähipäästöt saadaan tekniikalla haltuun, mutta hiilidioksidipäästöjä voidaan alentaa vain käyttämällä vähemmän polttoainetta.

Raskaiden ajoneuvojen päästöihin on pian pakko kiinnittää entistä enemmän huomiota. Oululaisen Haurun Jäteauton muutamaan autoon on asennettu Proventian järjestelmä, jonka ansiosta auto täyttää euro 6 -päästötason vaatimukset.

Lähipäästöt pienemmiksi jälkikäteen

Jäteautoihin ja muihin raskaisiin ajoneuvoihin on mahdollista asentaa jälkikäsittelylaite, joka puhdistaa pakokaasun lähipäästöt.

– Olemassa olevasta kalustosta voidaan tehdä jopa Euro 5 tai Euro 6 -päästöluokkaa vastaavia, sanoo Proventian liiketoimintajohtaja Petri Saari.

Euro-säädöksillä säädellään haitallisten pakokaasujen määrää. Euro 6 on luokista tuorein ja tiukin.

Pakokaasun puhdistusjärjestelmiä myyvät muutkin yritykset, mutta Proventia on ainoa suomalainen. Proventia on toimittanut maailmalle tuhansia järjestelmiä.

– Parina viime talvena olemme asentaneet puhdistusjärjestelmiä aura-autoihin, ja nyt kyselyitä on alkanut tulla myös jätekuljetuksia tekeviltä yrityksiltä.

Saaren mukaan jälkiasennus kannattaa tehdä autoihin, joissa on kalliita toimilaitteita ja joilla on jälleenmyyntiarvoa. Proventian laitteisto maksaa noin 18 000 euroa asennettuna, ilman asennusta 15 000 euroa.

Asennuksen jälkeen auto viedään Trafin ohjeistamaan muutoskatsastukseen. Puhdistuslaitteesta tulee merkintä rekisteriotteeseen.

Liity Jätehuoltoyhdistyksen jäseneksi

Saat muun muassa edullisemman osallistumismaksun lokakuun Jätehuoltopäiville!

Lue lisää jäsenyydestä ja liity kiertotalouden osaajien yhteisöön!