Hyppää sisältöön

Kaksi tuottajayhteisöä houkuttelee asiakkaita

Pakkaustuottajan pitää pian valita, kumpaan tuottajayhteisöön se haluaa kuulua.

Teksti Anne Ignatius Kuvat Susanna Kekkonen

Lähitulevaisuudessa kunkin pakkaustuottajan pitää valita, mihin tuottajayhteisöön haluaa kuulua.

Kun tähän saakka kullakin pakkausmateriaalilla on ollut oma tuottajayhteisönsä, jatkossa Suomessa toimii kaksi kaikki materiaalit kattavaa tuottajayhteisöä: Suomen Pakkaustuottajat Oy eli STP ja Suomen Uusiomuovi Oy.

Ne hoitavat siis asiakkaidensa puolesta kartongista, paperista, lasista, metallista, muovista ja puusta valmistettujen pakkausten tuottajavastuun tuomat velvollisuudet.

Pirkanmaan ELY-keskus on jo hyväksynyt SPT:n tuottajarekisteriin. Suomen Uusiomuovi odottaa vielä viranomaisten käsittelyä.

Mika Surakka, Suomen Uusiomuovin toimitusjohtaja

Suomen Uusiomuovi jäi fuusion ulkopuolelle

Syyskuun lopussa kolme tuottajayhteisöä – Mepak-Kierrätys Oy, Puupakkausten Kierrätys PPK Oy ja Suomen Kuitukierrätys Oy (SUK) – fuusioitui Suomen Pakkaustuottajiin. Fuusioituneiden yritysten lisäksi SPT jatkaa myös Suomen Keräyslasi ry:n toimintoja.

Suomen Uusiomuovi oli aluksi fuusioneuvotteluissa mukana, mutta jäi lopulta pois.

– Kun näin osakassopimuksen, tiesin, että muovipakkausten tuottajat eivät tule hyväksymään ehtoja, sanoo toimitusjohtaja Mika Surakka.

69 prosenttia Suomen Uusiomuovin osakkaista vastusti fuusioitumista. He pitivät suunnitelmaa epäreiluna.

Surakan mielestä fuusioitumisneuvotteluissa keskityttiin liikaa siihen, kuka asioista päättää eli kuka omistaa mitäkin. Hänen mielestään liian vähälle jäi se, mistä päätetään.

SPT:n toimitusjohtaja Pekka Tommola ihmettelee Surakan kommentteja.

– Surakka kommentoi omista lähtökohdistaan ja motiiveistaan. SPT on aina tuottajan asialla.

Tuottaja voi kuulua vain yhteen yhteisöön

Jatkossa tuottajan pitää liittyä yhteen tuottajayhteisöön ja hoitaa kaikkia materiaaleja koskevat velvoitteet sen kautta.

Tuottaja ei siis voi hoitaa esimerkiksi metallia koskevia velvoitteita SPT:n kautta ja muovia koskevia Suomen Uusiomuovin kautta.

– Näin me lakia tulkitsemme, sanoo Pirkanmaan ELY-keskuksen ylitarkastaja Tuomo Aunola.

ELY-keskus valvoo tuottajavastuun toteutumista ja myöhemmin myös tuottajien toimintaa.

Mika Surakka kritisoi tulkintaa. Hänen mielestään tuottajan pitäisi ilman muuta voida kuulua molempiin yhteisöihin.

– Tuottajan pitäisi voida valita hänelle parhaat vaihtoehdot. Ei missään muussakaan asiassa rajoiteta kilpailua tällä tavalla.

ELY-keskuksen päätökset ovat valituskelpoisia, eli SPT ja Suomen Uusiomuovi voivat halutessaan valittaa omaa toimintaa koskevista päätöksistään.

Pekka Tommola

”Toiminta helpottuu”

SPT:n Pekka Tommola on tyytyväinen uuteen tilanteeseen.

– Minusta on hyvä, että pakkauksille on yksi tuottajayhteisö. Tuottajien ei tarvitse hoitaa asioita useiden toimijoiden kanssa, joten niiden toiminta helpottuu, hän sanoo.

Suomen Uusiomuovin Mika Surakan mielestä on sinänsä hyvä, että Suomessa on kaksi kilpailevaa tuottajayhteisöä. Hänestä kilpailu kehittää ja piristää toimintaa.

Eurooppalaisittain tilanne ei ole ainutlaatuinen. Monissa Euroopan maissa on useita tuottajayhteisöjä.

Huonona Surakka pitää sitä, että neuvottelujen aikana alan kehityshankkeet ovat olleet jäissä.

– Jopa laitosinvestointeja on ollut jäissä puolentoista vuoden ajan. Se on aiheuttanut hallaa ja merkittäviä lisäkustannuksia yrityksille.

Miljoonan euron liikevaihtoraja poistuu

Uuden lain myötä tuottajavastuu koskee kaikkia yrityksiä, jotka pakkaavat Suomessa mitä tahansa, tuovat maahan pakattuja tuotteita tai myyvät Suomeen pakattuja tuotteita etäkaupalla.

Tähän asti tuottajavastuu ei ole koskenut yrityksiä, joiden liikevaihto jää alla 1 miljoonan euron, mutta liikevaihtoraja poistuu tammikuussa 2024.

Tuottajayhteisöt tulevat siis saamaan valtavan määrän uusia jäseniä. Pekka Tommola arvioi Jätehuoltopäivillä lokakuussa, että jopa 20 000–35 000 yritystä tulee liittymään jompaankumpaan tuottajayhteisöön.

Nyt tuottajayhteisöissä on mukana 5 000 yritystä.

– Edessä on suuri urakka.

Uusia velvollisuuksia

Uusi lainsäädäntö tarkoittaa yrityksille uusia velvollisuuksia. Ne liittyvät esimerkiksi raportointiin, tiedottamiseen, omavalvontaan, kierrätystavoitteisiin ja maksuihin.

Kiinteistökohtaiset pakkausjätteen erilliskeräykset lisääntyvät.

Tuottajayhteisö vastaa siitä, että sen asiakkaat hoitavat velvoitteensa.

ELY-keskuksen Aunola painottaa, että tuottajat elävät nyt siirtymävaihetta.

– Muutos vaatii toimenpiteitä ja selvitettävää kaikilta, sekä meiltä, yhteisöiltä että tuottajilta.

Millä perusteilla tuottajan sitten kannattaa valita, kumpaan tuottajayhteisöön se liittyy?

– Kun Suomessa on kohta kaksi kilpailevaa tuottajayhteisöä, tuottajien kannattaa vertailla hintoja ja palveluita, joita se yhteisöltä saa, Tuomo Aunola vastaa.

Eri materiaaleille tulee olemaan eri maksut, ja ne todennäköisesti vaihtelevat tuottajayhteisöjen välillä. Muitakin eroja voi tulla.

Tilanne on auki, koska Suomen Pakkaustuottajat on vasta käynnistänyt toimintansa ja Suomen Uusiomuovin hakemus on vielä käsittelyssä.

Tuottajayhteisöihin kuuluvilla jäsenillä ei kuitenkaan vielä ole tulenpalava kiire tehdä päätöstään. Heillä on kaksi vuotta aikaa irtisanoa nykyinen sopimus ja liittyä jompaankumpaan yhteisöön.

Päätös ei myöskään ole ikuinen, vaan yhteisöä voi halutessaan vaihtaa.

Liity Jätehuoltoyhdistyksen jäseneksi

Saat muun muassa edullisemman osallistumismaksun lokakuun Jätehuoltopäiville!

Lue lisää jäsenyydestä ja liity kiertotalouden osaajien yhteisöön!