Hyppää sisältöön

Tutkimus: Näin edistetään muovin kiertotaloutta

Tuore tutkimus esittelee ratkaisuja ja suosituksia, joilla Eurooppaan voidaan luoda toimiva ja turvallinen kierrätysjärjestelmä muoville.

Teksti Malin zu Castell-Rüdenhausen

Nykyään Euroopassa poltetaan ja täältä viedään merkittäviä määriä muovijätettä Euroopan ulkopuolelle. Euroopassa muovin kierrättäminen ei ole toistaiseksi taloudellisesti kannattavaa.

Poliittiset linjaukset kuitenkin vaativat, että muovia pitää kierrättää entistä enemmän.

EU:n rahoittaman Nontox-hankkeeseen liittyvä tutkimus selvitti, mikä tällä hetkellä estää muovijätteen tehokkaan kierrätyksen.

Nontox-hanke kehittää teknologioita romuajoneuvojen (ELV), elektroniikka- ja sähkölaiteromun (WEEE) sekä rakennus- ja purkujätteen (C&DW) kierrätyksen edistämiseksi.

Erityisesti tarkoitus on lisätä muovijätteen kierrätystä niissä virroissa, joissa esiintyy vaarallisia yhdisteitä, kuten bromattuja palonestoaineita.

Tavoitteena on kehittää ja optimoida kierrätysprosesseja, joilla voidaan poistaa vaaralliset yhdisteet ja tuottaa turvallisia ja laadukkaita kierrätysmuovimateriaaleja.

Myös tutkimuksen tarkasteluun otettiin romuajoneuvojen, elektroniikka- ja sähkölaiteromun sekä rakennus- ja purkujätteen muovijäte.

Lisäksi tutkimuksessa kartoitettiin, millaiset mahdollisuudet muovialalla on edistää kiertotaloutta.

Sidosryhmillä eri näkökulmia samasta aiheesta

Tutkimuksessa haastattelimme sidosryhmien edustajia ja järjestimme heille työpajoja. Halusimme näin kartoittaa, mitkä heidän mielestään ovat toisaalta tärkeimmät esteet ja toisaalta tärkeimmät toiminnan mahdollistajat tehokkaamman kiertotalouden edistämiseksi.

Keskeistä oli myös selvittää, missä kiertotaloutta koskevia päätöksiä tehdään ja mihin toimiin tulisi keskittyä parhaan tuloksen saavuttamiseksi.

Sidosryhmätyöskentelyssä selvisi, että eri toimijat ovat melko erimielisiä siitä, ketkä oikeasti voivat vaikuttaa muovialan siirtymässä kiertotalouteen.

Useimmat näkivät, että siirtymän estäjä tai hidastaja oli jokin muista toimijoista.

Kannustimet keskittyvät jätehuoltoon

Tutkimuksissa todettiin, että merkittävä osa kiertotalouspolitiikasta keskittyy jätehuoltoon.

Vaikka EU:ssa on viime aikoina esitelty kestäviä tuotteita koskevia strategioita, niitä ei ole vielä laajalti toteutettu lainsäädännössä.

Muovistrategian tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan nopeasti vaikuttavia strategioita ja määräyksiä, jotta teollisuus vastaisi toimenpiteillä.

Kiertotalouspolitiikalla voisi olla merkittävä vaikutus siihen, että kierrätyssektori tulisi kannattavammaksi, investointeja helpotettaisiin ja Euroopan kierrätyskapasiteetti lisääntyisi.

Tehokkaimmat kannustimet löytyivät lainsäädännöstä

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että parhaat vaikutukset muovialan kiertotalouden lisäämiseksi oli lainsäädännöllä, teknologioilla ja kustannuksilla.

Kannustimien painopiste tulisi hajauttaa koko arvoketjuun, jotta kaikki päätösvaltaiset toimijat hyötyisivät kiertotalouden edistämiseksi tehdyistä toimista.

Tutkimus esittelee ratkaisuja ja suosituksia, joilla tunnistetut esteet voidaan ylittää ja joilla Eurooppaan voidaan luoda toimiva ja turvallinen kierrätysjärjestelmä.

Kaikkien sidosryhmien suosimia toimenpiteitä

Tutkimuksessa päädyttiin sellaisiin suosituksiin, jotka koko arvoketju koki toimiviksi ja tärkeiksi:

  1. Keräysjärjestelmien tehostaminen
  2. Materiaalikohtaisten kierrätystavoitteiden selkeyttäminen
  3. Muovin kierrätyksen viennin estäminen
  4. Uusien kierrätystekniikoiden tukeminen lisäämällä tietoisuutta niistä
  5. End of Waste -strategioiden painottaminen
  6. Kierrätykseen tähtäävän suunnittelun tietopohjan lisääminen
  7. Sekoitusvelvoitteiden käyttöönottaminen tietyille tuotteille

Suositukset sovitettiin muovin arvoketjuun, ja ne jaettiin kolmeen luokkaan: jätehuolto (1–2), kierrätys ja kierrätystuotteiden markkinat (3–5) ja suunnittelu ja valmistus (6–7).

Suositusten toimeenpano jaettiin edelleen lainsäädäntöön, politiikkaan ja standardointitoimintaan käytännön toimeenpanon helpottamiseksi.

Osa näistä suosituksista on myös välitetty komissiolle viiden H2020-projektin yhteisenä politiikkasuosituksena.

Teollisuus avainasemassa

Tutkimus osoitti, että tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan nopeasti vaikuttavia poliittisia linjauksia, jotta teollisuus voi reagoida uusiin vaatimuksiin.

Muovialan kiertotalouden edistämiseksi tarvitaan kierrätyksen lisäämisen lisäksi myös kysyntää uusiomateriaaleille.

Jo uusiomateriaalien lisääntyvä kysyntä voi tehdä uusiin kierrätyslaitoksiin investoinnin kannattavammaksi, etenkin kun markkinoilla on vielä puutetta toimijoista.

Tekstin kirjoittaja Malin zu Castell-Rüdenhausen on erikoistutkija VTT:llä. Malinin keskeinen asiantuntemus liittyy jätehuoltoon, kierrätykseen ja kiertotalouteen.

Liity Jätehuoltoyhdistyksen jäseneksi

Saat muun muassa edullisemman osallistumismaksun lokakuun Jätehuoltopäiville!

Lue lisää jäsenyydestä ja liity kiertotalouden osaajien yhteisöön!